Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

2%

Hjorthagenspelet

Kreatör: FKC1 Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, Sweden Dans / Performance / Teater / Cirkus
Synopsis


Var med och skapa ett modernt ”bygdespel” på en unik plats! Välkommen till bruksorten i centrala Stockholm!

- "Dumheter, bruksorter ligger i Dalarna eller Värmland", tänker du kanske.

Men det är inte så konstigt som det låter! Vi som arbetar i Hjorthagens Kulturhus, det gamla Medborgarhuset i Hjorthagen, som nås på mindre än 10 minuter från T-Centralen, tycker att vår stadsdel på många sätt påminner om en bruksort, numera delvis omfamnad av den moderna bebyggelsen. På sluttningarna kring själva "brukssamhället" ligger Fortums el- och värmekraftanläggningar och det gamla Gasverksområdet från vilket staden fram till för några år sedan försörjdes med hushållsgas. Och vid hamnen ett annat industriområde - en del av Stockholms hamn. Varje industri med sin egen historia och utveckling.

Området, som tidigare var en egen stadsdel, inrymmer nu även Norra Djurgårdsstaden med affärscentra, moderna bostäder och så det gamla gasverksområdet som nu rustas för nya spännande funktioner. Bellman diktade om utfärder till Fiskartorpet, Kata Dahlström och Anna Lindhagen var föregångskvinnor i det politiska livet och hade även anknytningar till Hjorthagen.

Viktiga delar av livet i Hjorthagen var idrotten, genom föreningen Värtans IK, kyrkan (invigd 1910), arbetarrörelsen och kulturen. Den senare till stor del lokaliserad till det gamla Folkets Hus, invigt av Hjalmar Branting 1909. Senare byggdes Medborgarhuset, det numera av föreningen Folkkulturcentrum drivna "Hjorthagens Kulturhus".

Nedanför "gamla Hjorthagens" kulle breder den moderna bebyggelsen i den lägre delen av den gamla stadsdelen ut sig. Miljötänkande, scenkonst, mode och matkultur är viktiga faktorer i byggandet av de nya områdena, liksom närheten till vatten och natur.

Vi vill skapa ett skådespel om en plats i förändring. Med berättelser om de som bodde här förr, de som bor här nu, och de som just kommit hit. Ett spel om den plats som knyter dem samman.

Vi bjuder nu in dig att vara med och förverkliga vårt teaterprojekt!

I mötet mellan det gamla brukssamhället och den moderna stadsdelen finns ett spänningsfält där både idrotten och kulturen lever och söker nya former. Detta vill vi skildra i en lokal teateruppsättning som man kan kalla modern folkteater. Regissören Stefan Böhm och manusförfattaren Carsten Palmaer har båda tidigare varit i ledande funktioner i dåvarande Fria Proteatern och har mycket stor erfarenhet av uppsättningar som fått springa fram ur berättelser och skådespeleri av professionella aktörer och amatörer – folkteater!

Vi kommer att ha en premiär med en ordentlig fest 2019, men du kan vara med långt tidigare genom att bidra med berättelser eller diskutera med oss vid flera workshops under 2018.

Vi ser fram emot mycket roligt tillsammans med alla er som vill delta i projektet!

Projektet kommer att samla medverkande från både gamla Hjorthagen och den nya Norra Djurgårdsstaden. Tillsammans lär vi oss mer om det Hjorthagen som funnits och skapar den roliga stadsdel som nu växer fram och som nu alla i "gamla" och "nya" Hjorthagen delar.

Stöd vårt projekt nu, och bli en av de som följer med på resan från början!

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer

Stöd projektet
20kr är minimidonation