Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

54%

Tillbaka till shamanismens rötter

Kreatör: Delvoriah Ulaanbaatar, Mongolia, Mongolia Religion / Tro /Omvärld / Utbyte / Globalt
Synopsis

Ordet shamanism är idag ett brett (och ofta ovarsamt använt) samlingsnamn för andliga traditioner från ursprungsbefolkningar i hela världen, allt från samernas noaider till häxdoktorer i Karibien. Ordet härstammar dock från Mongoliet och ursprungsbefolkningen evenker där det betyder "den som vet". Under kommunisttiden förtrycktes all religion i Mongoliet och de flesta av landets 700 buddhisttempel brändes ned och över 30 000 människor mördades. Efter kommunismens fall 1991 har andligheten åter börjat ta plats i samhället, med buddhismen som den största religionen. Även shamanismen överlevde och ses numera som en officiell religion med drygt 50 000 utövare.

Under 10 - 12 dagar reser jag från Ulaanbataar, Mongoliets huvudstad, till norra delen av landet där den gamla tron har levt undangömd i generationer och till skillnad från storstädernas shamanism är den opåverkad av buddhistiska influenser. Resan leds av en erfaren shaman från Mongoliet som både kommer att berätta om mongolisk shamanism och visa hur de arbetar praktiskt. Enligt shamanen som leder resan är den här formen av shamanism något helt annat än det vi oftast möter när vi läser om shamanism idag, och långt ifrån det som antropologen Michael Harner kom att kalla core shamanism.

Den här resan handlar om att ta reda på vad det som kallas shamanism egentligen handlar om.

I menyn till höger kan du se olika alternativ hur du kan bidra. För dina donation får du en reseskildring och/eller delta på ett föredrag. Föredraget kommer att vara ca en timma och reseskildringen kommer jag att fylla med så mycket information om mongolisk shamanism jag kan. Givetvis följer även kameran med för att illustrera mina upplevelser. Har du andra förslag på vad du skulle kunna få för din donation eller en annan summa? Kontakta mig så kan vi diskutera fram en lösning.

-----

Jag som önskar genomföra resan heter Sara Liljegren och har studerat shamanism i 14 år. Personligt intresse i shamanism och animism fick mig att söka till en A-kurs i ämnet på Gävle universitet och jag har sedan den avslutades fortsatt studera på egen hand. Jag har under åren kommit i kontakt med olika traditioner som bland annat lakota, toltek och fornnordisk sed, samt modernare varianter som core shamanism och munay ki. Jag har ett stort intresse för kultur samt animistisk tro och hur det som har överlevt utövas idag.

Disclaimer: shamanism är ett antropologiskt ord som används för många olika traditioner världen över - vissa befolkningar tar illa upp av att man kallar deras tradition för shamanism, och jag vill givetvis inte förolämpa någon, men använder ibland ordet shamanism i mina beskrivningar för enkelhetens skull.

Läs projektspecifikationerna

Uppdateringar

Hästpojken: en fars kamp för att hjälpa sin son

Hästpojken är en självbiografisk film om två föräldrars kamp för att bota sin son från autism. Rowan är under inspelningen av filmen sex år och fick sin autismdiagnos vid 18 månaders ålder. Han kommunicerar mycket lite med sina föräldrar, interagerar inte med jämnåriga barn och får dagliga utbrott. En dag rymmer Rowan in till grannens hästar, men istället för att bli skrämda blir effekten den motsatta: hästarna backar och ger barnet som har lagt sig på marken utrymme, förutom ledarhästen Betsy som går fram till Rowan och visar tecken på undergivenhet.

Rowans pappa Rupert, som har tränat hästar, märker den speciella kontakten och lånar Betsy för dagliga turer tillsammans med sin son. Rowan utvecklas och på hästryggen går det att få kontakt med honom. Men vardagen är fortfarande en kamp och föräldrarna börjar bli allt mer desperata över vad de kan göra för sin son (men förmodligen också för att de själva ska klara av sin vardag). Rupert som tidigare har studerat helande metoder hos ursprungsbefolkningar har hört att de skickligaste botarna finns hos mongolerna. På hans initiativ bestämmer sig familjen för att åka till Mongoliet och leta reda på landets nomadiserade ursprungsbefolkning och de shamaner som fortfarande arbetar enligt de gamla traditionerna. En resa som delvis måste genomföras på hästrygg med en pojke som vissa dagar har så många utbrott att det kan vara svårt att ta sig till närmaste butik.

Filmen ger en inblick i hur traditionella shamaner arbetar i Mongoliet, hur de kommunicerar med andar och vad som krävs för att bli frisk. Den ger också en inblick i föräldrars kamp för att förbättra livkvaliteten för sitt barn, om kärlek och om att ge sig hän, men även om allt det jobb, den kamp och de utmaningar föräldrar möter med ett barn med en diagnos.

Tyvärr ledde filmen också till att många andra sjuka människor tog sig till Mongoliet och mer eller mindre krävde att bli botade. Det ledde dessutom till att en del mongoler som inte var shamaner påstod sig ha krafter enbart för att tjäna pengar. Vi får aldrig glömma av att möta andra människor och kulturer med stor respekt och ödmjukhet

Du kan se filmen i sin helhet på Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=NfzCMsRbGA8

Vill du veta mer om hur mongoliska shamaner arbetar, hur en ritual kan gå till och hur deras världsuppfattning ser ut - stötta mitt projekt och ta del av min reseskildring!

Välkommen och tack!

Ett stort tack till mina första sponsorer! Det första steget är taget och jag håller tummarna för att jag ska nå mitt mål. Jag tänkte skriva lite mer om min reseskildring, då jag tror att den här resan bara kan bli möjlig om jag får "många bäckar små" - det vill säga om du som läser här skänker 100 kr för att få läsa om min resa och om mongolisk shamanism. Men först lite om mig. Jag är utbildad informationsdesigner och har under hela mitt liv alltid pendlat mellan att skriva och att skapa med händerna. När jag var 15 år fick jag min första kamera och jag har fotograferat sedan dess. Tanken är att reseskildringen ska kombinera mina olika kunskaper. Jag kommer att börja min skildring med att skriva lite om Mongoliets och evenkernas historia, för att sedan gå över till att skriva om den mongoliska shamanismen. Texten kommer sedan att varvas med mina egna tankar och upplevelser samt bilder från resan, allt snyggt förpackat till en förhoppningsvis både snygg, lättillgänglig och informativ pdf/utskrift. Jag ser själv fram emot att få ned så mycket information om ursprunget till shamanismen som möjligt och jag hoppas att även du gör det och vill skänka mig 100 kr! 

Vänliga hälsningar, Sara

Läs fler projektnyheter (2)

Kommentarer
Liknande projekt

Stöd projektet
20kr är minimidonation